دوره ابر بیزینس ; اولین و تنها دوره کاملا تجربی

۰ تا ۱۰۰ ساخت توسعه کسب و کار میلیون دلاری با متود مهندس حسین سهرابی ، کارآفرین ملی و موسس ۱۷ بیزینس