مجموعه آکادمی آموزشی حسین سهرابی

مجموعه آموزشی مهندس حسین سهرابی یک مجموعه ارائه خدمات آموزشی می باشد و خدمات از جنس محصول نیست که امکان عودت و یا ریفایند یا بک مانی و یا هر گونه ضمانت باشند .

لذا قبل خرید ، کامل تحقیقات خودتان را انجام دهید چون طبق قوانین مجموعه تحت هیچ شرایطی بعد از پرداخت شما امکان عودت نیست . اگر این پرداخت تا قبل از دسترسی شما به بخشی و یا کل دوره باشد ، امکان عودت موجود می باشد و موردی نیست .

اما بعد از دسترسی به بخشی و یا کل دوره مد نظر تحت هیچ شرایطی امکان عودت مبلغ نیست .

شما با قبول این قانون اقدام به تهیه بخشی و یا کل دوره های این مجموعه میکنید و هر گونه درخواست عودت و یا کنسل کردن در ابتدا و یا بعد و یا در حین دوره یا بخشی از دوره را از خود ساقط میکنید .

توجه کنید که با ثبت نام شما ، به دلیل محدودیت ظرفیت ثبت نام ، یک نفر ثبت نام نمی شود و تاکید میکنیم تحت هیچ شرایطی امکان کنسل کردن ثبت نام شما بعد از پرداخت نیست .

همچنین توجه کنید ، دسترسی دوره برای هر فرد فقط 2 ماه می باشد و بعد از آن دسترسی حذف می شود .

لذا طی این 2 ماه کامل با دستور عمل های مدرس مربوطه پیش برید .

با تشکر .